Xài tiền dân, đàn áp dân…

Mời bạn chiêm ngưỡng Sức Mạnh Của Lực Lượng Bảo Vệ Tổ Chức Bắt Cóc Người lớn nhất VN… Đây cũng là LỰC LƯỢNG BẢO VỆ GIẶC NGOẠI XÂM lãnh lương từ tiền thuế của dân…
#congancodong #congan113 #baovetochucbatcoc #baoveformosa

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: