Thực dân Việt…

Quảng Châu Loan (廣州灣 – Kouang-Tchéou-Wan) nằm ven bờ đông bán đảo Lôi Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông, từ năm 1990, là 1 trong 6 lãnh thổ thuộc địa của thực dân Pháp, gọi là Liên Bang Đông Dương (Union Indochinoise), bao gồm Nam Kỳ (Cochinchine), Bắc Kỳ (Tonkin), Trung Kỳ (Annam), Lào (Laos), Campuchia (Cambodge) và Quảng Châu Loan (Kouang-Tchéou-Wan). Chủ quyền của Liên Bang Đông Dương tính luôn Hoàng Sa & Trường Sa, từ năm 1920.
Thực dân Pháp trao trả chủ quyền Quảng Châu Loan cho TQ từ năm 1946, cùng năm với việc trao trả quyền tự chủ của Cambodge.
Lào & 3 kỳ của An Nam được trao trả độc lập cùng năm 1954.
Việt Nam có thể được thực dân Việt “trao trả” toàn bộ cho TQ trong vài năm tới, thông qua Mật Nghị Thành Đô ký chung năm 1990.
BẠN NGHĨ SAO VỀ TIẾN TRÌNH NÀY? BẠN SẼ LÀM GÌ VỚI NÓ?
#trungquoc #thuhoi #quangchauloan #hongkong #macau #vietnam

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: