Nề kinh tế muôn năm…

Này! Này! Nghe cho rõ này: Toàn đảng toàn quân phải tuyệt đối quán triệt cốt lõi của nền Kinh Tế thị Trường Có Đuôi…
#nguyenphutrong #coitroikinhtetunhan #khongconghiala#chamdutkinhtethantoc #nenkinhtemuonnamcuadang

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: