Olympic về Hải Phòng?

Ha Ha Ha … 500 anh em Hải Phòng đi chơi đâu mà để cho lãnh đạo địa phương VƯƠN RA BIỂN LỚN và chôm chỉa cả logo quốc tế về xài hoang như này?
Ha Ha Ha… Chiếc giỏ xe chở đầy 5 cái vòng Olympic thì chỗ đâu giắt hoa phượng? Cầm bằng nó giết Mối Tình Đầu của biết bao người, không tính tác giả Trung Quan Do!
#haiphong #lehoihoaphuong #Olympic

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: