Lệnh truy nã…

Đây mới chính thực là thứ LỆNH TRUY NÃ mà người dân VN chờ đợi.
Nó thể hiện sức mạnh của chính phủ, uy thế của quốc gia và thể diện của lãnh đạo.
Ngày nào đảng và nhà nước còn ngậm tăm trước tin tức tàu TQ đâm chìm tàu cá VN dồn dập như trong thời gian qua, thì mọi Quyết Định Truy Nã người biểu tình đòi formosa làm sạch biển và bồi thường thỏa đáng… chỉ là những vết nhơ do chính lãnh đạo tự trét lên mặt mình mớ chất thãi của TQ.
#lenhtruyna #tauTQdamchimtaucaVN

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: