#damchet & #bietvisaominhchet …

Václav Havel, nhà văn, triết gia, nhân vật bất đồng chính kiến, nhà soạn kịch, thành viên Hiến Chương 77, một trong những kiến trúc sư của cuộc Cách Mạng Nhung, là tổng thống Tiệp Khắc cuối cùng và tổng thống Séc đầu tiên, đã nói:
#vaclavhavel #damchet #bietvisaominhchet

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: