Yêu cầu bổ sung tội danh mới…

Nguyễn Thiện: Sau 30 năm đảng mới nhận thức được đầy đủ vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân , từ đó xóa bỏ mọi định kiến, cởi bỏ mọi rào cản để kinh tế tư nhân phát triển.
Qua chuyện này, tôi càng hiểu câu ” Nhận thức là một quá trình “, có điều đơn vị quá trình tính bằng ” thập kỷ” thì kinh khủng quá . Có lẽ, tôi đề nghị Quốc Hội bổ sung tội danh ” Tội kìm hãm đất nước phát triển ” vào Bộ luật hình sự để thúc đẩy quá trình nhanh hơn, ngắn hơn.
#mat30nam #dangcsvn #nhanthucvitrikinhtetunhan #coiboraocan
#laqualau #denghiquochoi #bosungtoidanh #kimhamdatnuocphattrien

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

1 Comment

  1. […] Thiện☆(ĐTL’s Blog) – Sau 30 năm đảng mới nhận thức được đầy đủ vai trò, vị trí của […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: