Ơn…

Ơn đảng. Ơn chính phủ. Đã kích động cho quần chúng tìm hiểu thêm về Bạch Hồng Quyền & Quyền Con Người.
#dangcsvn #baoveformosa #daudocbien #gietca #truynabatdan

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: