Nhận thức…

60 NĂM 3 CHẶNG ĐƯỜNG NHẬN THỨC…

Ngày xưa ta nghe báo đài nói rất nhiều
Về ngụy quân ngụy quyền và phản động
Chúng âm mưu bạo động lật đổ cướp chính quyền
Riết rồi ta giữ mãi một niềm tin
Ta là chính nghĩa còn chúng là phản động

Nhưng rồi ta lại băn khoăn tự hỏi
Sao bọn phản động càng ngày mỗi lúc một nhiều
Giờ chúng công khai chứ không còn lén lút
Nỗi nghi hoặc ngày càng lớn
Ta đành tra wikipedia ý hai từ phản động
Nghĩa là chống lại sự chuyển động mà thôi…

#phandong #lamchutapthe #tieudiettuthuong #ngansongcamcho#doimoithanhcong #kinhtetunhanladongluc

Image may contain: one or more people and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: