Lồng cơ chế…

Trương Tấn Sang đã về đây chuộc lỗi và lên làm CTN. Đinh La Thăng mới về đây và chưa biết sẽ lên ghế nào. Tại sao phải có cái lồng cơ chế nhốt quyền lực này? Phải chăng là bởi bất kỳ đứa nào bị phân nhiệm về đây đều giữ trong người một thứ sinh tử phù của cả đám đồng bọn mà không một đứa nào muốn túi bùa thối um đó bị xì ra? BẠN NGHĨ SAO?
#longcoche #nhotquyenluc #truongtansang #dinhlathang

Image may contain: tree, house, plant, bird and outdoor
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: