Điên hay Ngu?

Vừa “Tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm”. Lại vừa “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”…
CÓ BẠN NÀO ĐỦ ĐIÊN ĐỂ HIỂU ĐIỀU NGƯỢC NGẠO NGỐC NGHẾCH NÀY KHÔNG? CÓ BẠN NÀO ĐỦ THÁNH ĐỂ KỀM TIẾNG CHỬI THỀ KHÔNG?
#taodieukienthuanloi #chokinhtetunhan #hoanthientheche #kinhtethitruong#dinhhuongXHCN

No automatic alt text available.
Advertisements

1 Comment

  1. […] (ĐTL’s Blog) 11/05/2017 – Vừa “Tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm”. Lại vừa “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”… […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: