Nhạc vàng thời sản…

♩♪♫♬♪ ♫ ♩ ♬ ♯ Thăng ra đi nơi này vẫn nhớ / Vẫn có Thăng trên con đường ngập / Thành phố vẫn có bãi giữ xe / Chỉ vắng gốc me / Vẫn gấu ó nhau trong từng phe… ♩♪♫♬♫ ♩ ♬ ♯
#dinhlathang #roithanhho #vehanoi #phobankinhteTW

Image may contain: night, text and outdoor
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: