#baoveLMDangHuuNam

Đặng Xuân Diệu: GỬI ANH CHỊ EM XỨ NGHỆ, ĐỂ CHUYỂN ĐẾN CÁC CHÚ “CỰU BỘ ĐỘI CỤ HỒ” NGHỆ AN MÀ BẠN BIẾT.
CẢM ƠN!
#NgheAn #baoveLMDangHuuNam

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: