Lý hay Cớ?

Nhân đọc bản tin từ UB Kiểm tra TW: Tổng BT Nguyễn Phú Trọng có công văn yêu cầu KHẨN TRƯƠNG làm rõ trách nhiệm hình sự của đồng chí Đinh La Thăng trong vụ thất thoát ở PVN…
#nguyenphutrong #nguyentandung #dinhlathang

Image may contain: 1 person, sunglasses and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: