#chinhtri

Đáng ngẫm…

Có phải: Còn né việc luận bàn về chính trị tức là còn sợ kẻ cai trị (và tự đặt tên cho nỗi sợ đó là “điều nhạy cảm”)?
#chinhtri #sohai #nhaycam

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: