Sau đó…

Bản báo cáo NHIỀU LẦN “SAU ĐÓ” của đại tá Ngân bén ngót, nghe chừng bén gấp mấy lần con dao rọc giấy trong sấp hồ sơ công an. LƯỠI CÔNG AN SẮC HƠN LƯỠI LAM LÀ VẬY!
#conganvn #gietnguoi #baocaoduongsututu #dmcs

Image may contain: 1 person, text
Đinh Tấn Lực Chép lại 1 stt của FB Cứ Nguyễn:

Nhân dân
tự cắt cổ mình
bằng con dao rọc giấy
Ở ngay trong đồn công an
Một cái chết đáng sợ
ở ngay trong địa ngục
không một ai có quyền nghi ngờ
không một một ai có quyền nói khác
Tất cả như một con đường
Những mũi tên đã được định hướng
Tất cả đều được bắn ra bởi một thứ lúy luận
Chủ Nghĩa Xã Hội là đều không bao giờ thay đổi
Như cái dây thòng lọng
Nhân dân
thắt cổ
Như con dao rọc giấy
Nhân dân
cắt cổ
Nhân dân
tự giết
chính mình
trước khi
đại hội
ban ra
Nghị Quyết !!!

Advertisements

1 Comment

  1. […] Đinh Tấn Lực’s Blog – Bản báo cáo NHIỀU LẦN “SAU ĐÓ” của đại tá Ngân bén ngót, nghe chừng bén gấp mấy lần con dao rọc giấy trong sấp hồ sơ công an. LƯỠI CÔNG AN SẮC HƠN LƯỠI LAM LÀ VẬY! […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: