Hót nữa đi cưng…

Cực lực hoan hô em Thu Hằng. Hóa ra Bộ Ngoại Giao là nơi mà cán bộ có thể thoải mái mắng ngược các lãnh tụ tiền nhiệm, không phân biệt họ hồ hay họ lê… Làm tới đi cưng!
#lethithuhang

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: