đổi mới logo…

Bộ CA VN chuẩn bị thay đổi huy hiệu: Thanh Gươm + Lá Chắn + Cánh Tay Xâm Trổ.
(Ảnh gốc: BaBui?)
#conganvn #thanhguom #lachan #canhtayxamtro #phanhung #phansonhung

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: