Bích chương của nhà nước…

SOS: Cha An Tôn Đặng Hữu Nam, giáo phận Vinh đang bị những trò phỉ nhắm vào. Một thế lực ma quỉ đang nổi lên tại Nghệ An. Cha Nam bị chúng rải truyền đơn, phát tán và dán các khẩu hiệu bôi nhọ, xúc phạm và yêu cầu pháp luật xử lý.
Chúng là ai, chúng muốn gì, tại sao chúng quyết tâm triệt hạ cha Nam bằng mọi cách ?
Linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam là một đối trọng rất lớn với Formosa. Formosa gây ra thảm họa môi trường biển tại Việt Nam, cha Nam đứng lên đòi lại môi trường sạch cho biển và ngư dân miền Trung, cho dân tộc Việt Nam.
Paulus Lê Sơn (Sơn Văn Lê)
#formosa #formosaht #nhacamquyen #danbichchuong #vukhongnhandan

Image may contain: outdoor and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: