8…

8 thanh Thượng Phương Bảo Kiếm?
8 phe nhóm lợi ích?
8 nhà tỷ phú đô-la nay mai?
8 là con số đẹp, tượng trưng cho hy vọng phát triển…?
Câu hỏi chính là đảng có cả thảy bao nhiêu vạn MIỄN TỬ KIM BÀI?
#nguyenphutrong #8doanthanhtrathamnhung

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: