Phải chôn nơi khác!

Một khi đại tướng CA làm chủ tịch nước thì bắt buộc mọi diễn văn đều phải rõ ràng đượm mùi tử khí từ đầu. Kể cả những diễn văn khánh thành các lò mổ…
#tutubangdaygiay #tutubangdaorocgiay #trongdoncongan

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: