…Lịch sự!

Hai người bạn chạy xe ngang qua 1 nghĩa địa vắng tanh, một người hỏi đố: Có bao nhiêu người chết trong đó? Người kia trả lời: All of them, tức là tất cả đều chết!
Giờ coi tấm hình này, chợt nghĩ tới 1 câu hỏi tương tự: Có bao nhiêu sinh mệnh chính trị trong đó đã toi? Có ai cần phải đếm không? Thành ra, hỏi 1 câu khác, cho có vẻ …lịch sự:
#nguyentandung #trinhxuanthanh #dinhlathang

Image may contain: 9 people, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: