Đổi mới huy hiệu đại trà…

Ban Bí Thư Trung Ương vừa có văn bản chỉ đạo cho Chính Phủ thực hiện ngay cuộc đổi mới long trời lở đất nhằm thay thế huy hiệu của toàn bộ lò mổ/lò sát sinh/lò thịt… trên toàn quốc, theo mẫu mã đã chỉ đạo cho Quốc Hội duyệt qua, như này:
#doncongan #losatsinh #lomo #lothit

No automatic alt text available.

Comments are closed.

%d bloggers like this: