Tại Dân, Do Dân & Bởi Dân…

Phản công lật kèo đợt 1: Trách nhiệm thuộc về Dân!
Hãy đề phòng trường hợp cụ Kình phải bị tái nhập viện!
#dongtam #myduc #maitiendung #latkeo

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: