Nghiệt súc…

Thằng nghiệt súc giới thiệu như này: “Màn chào mừng thành viên cờ vàng 3 sọc đỏ Lê Mỹ Hạnh tại đất Sài Gòn! Còn thằng 3 que nào muốn xuyên tạc, kích động, lăng mạ lãnh tụ, bạo loạn lật đổ nữa thì cứ lên tiếng!”. Thằng nghiệt súc còn nhiều lần thuyết minh: “Đánh phản động!”. Nhà báo Nguyễn Tân tường thuật sự kiện mà cố ý bỏ qua những đoạn súc sinh đó, thì nhà báo và cả tòa báo chính là thành viên hay chỉ đang hùa về phe nghiệt súc đó?
#phanhung #phansonhung #nguyentan #PLO

 

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: