Đẻ…

Nòng súng thuộc giống cái. Nó đẻ ra nhà nước chuyên chính. Nó đẻ ra cả sân chơi cho bọn côn đồ lăm le chơi súng, nhằm huy động sức trai ra tay đối phó với đại khối nhân dân nó đang cai trị.
#phanhung #phansonhung #dangcsvn #dmcs

 

Image may contain: 2 people, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: