Láo!

VOV, VTV & dàn báo đảng quen thói láo khoét hồ đồ và coi thường người đọc. Thời @ mà mặt dày nhăng cuội trên báo như thế chỉ khiến sự khinh bỉ nhổ toẹt của độc giả gia tăng đến thủng trần.
#vovnoilao #vtvnoilao #baodangnoilao

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: