2 phương án…

Cùng loại, không có nghĩa là sẽ cùng phương án…
#giaicuulontoanquoc #giaiquyetlon3dinh

Image may contain: 1 person

Comments are closed.

%d bloggers like this: