Sạch?

30/4, nghĩ gì à?
Không phải “đảng sạch biển mới sạch”
Mà là “quét sạch đảng, biển mới sạch!”
Chỉ vậy thôi.
#30thang4 #quetsachdangbienmoisach

Image may contain: ocean, text and water
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: