Cục canh…

Đã qua ngày 30/4 mà bạn vẫn còn mấy cục canh trước cửa à?

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: