Cho ai?

Đúc rút được gì từ ngày QUỐC TẾ LAO ĐỘNG năm nay?
Lao động là vinh quang? Cho ai?
Cho đảng quang vinh muôn năm?
#laodonglavinhquang #dangquangvinhmuonnam

Image may contain: one or more people
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: