Chiến tranh hả?

VN đã từng bước ra từ chiến tranh, sẽ không bao giờ ghê sợ chiến tranh, và sẵn sàng chết cho ngày vui của đảng kỷ niệm chiến tranh…
#tainangiaothong

Image may contain: text

Comments are closed.

%d bloggers like this: