Tụt dốc không phanh…

Quân đội không thể cứu vãn tình hình. Giá cả thị trường lợn hơi trên toàn quốc tụt dốc thê thảm như …lãnh đạo!
#lonhoirotgiathetham #uyquyenlanhdaocungvay

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: