Điếc Súng?

Thời Tiết, bài thơ của cố thi sĩ Vũ Cận, ghi trong tập Mưa Nguồn:
Mùa gió quẩn chưa qua – Đã áp suất nhiệt đới – Năm nay e bão nhiều – Có sợ nhà tốc mái?
#nguyenphutrong #nguyentandung #dinhlathang #daihoigiuanhiemky

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: