Chậm tay mất ráo!

Hãy nhanh tay, đừng đợi nước tới trôn, bạn mình!
#ruttiennganhang #khonglohauhoa

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: