Tượng vàng nửa tạ mộng vờn quanh…

Công bình chút coi! Đừng hiếp đáp kẻ có công “đưa tượng dìa dinh” chứ!
#vokimcu #formosaht

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: