Tiền đi đâu về đâu?

Nước mắt bạn cạn chưa? Nghĩ lại đi! Bao nhiêu quả đấm thép thành bùn? Bao nhiêu nhà máy nghìn tỷ đắp chiếu? Bao nhiêu phần trăm của các dự án biến thành biệt thự? Bao nhiêu tiền cứu trợ đã bốc hơi? Máu bạn đã sôi chưa nào?
#dangcsvn #lanhdaocsvn

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: