Quy trình 3 bước…

Nhân đọc lại 1 stt của tác giả Dương Hoài Linh mà FB nhắc là được tag từ 3 năm trước: “Như vậy, chừng nào người Việt vẫn sợ chính trị, vẫn chưa biết quyền của mình thì chừng đó họ vẫn còn bị đè đầu, cưỡi cổ, lá phiếu của họ vẫn chẳng hơn gì một tấm giấy đi vệ sinh. Họ vẫn để những ông nghị như Hoàng Hữu Phước làm đại diện cho họ, vẫn để những bà bộ trưởng như Nguyễn Thị Kim Tiến nắm trong tay vấn đề sức khỏe của họ…”. Bỗng dưng muốn chú thích bức ảnh gốc của BaBui…
Nào, mời bạn góp ý thêm cho rõ nghĩa…
#ghetchinhtri #dangvanhanuoclo #bienthanhcuu

Image may contain: text
Advertisements

1 Comment

  1. […] Quy trình 3 bước… – Nhân đọc lại 1 stt của tác giả Dương Hoài Linh mà FB nhắc là được tag từ 3 năm trước: “Như vậy, chừng nào người Việt vẫn sợ chính trị, vẫn chưa biết quyền của mình thì chừng đó họ vẫn còn bị đè đầu, cưỡi cổ, lá phiếu của họ vẫn chẳng hơn gì một tấm giấy đi vệ sinh. Họ vẫn để những ông nghị như Hoàng Hữu Phước làm đại diện cho họ, vẫn để những bà bộ trưởng như Nguyễn Thị Kim Tiến nắm trong tay vấn đề sức khỏe của họ…”. Bỗng dưng muốn chú thích bức ảnh gốc của BaBui… […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: