Ổn định tuyệt vời!

VN từng nổi tiếng ổn định về tham nhũng 3 năm liên tiếp. Nay lại thêm 1 kỷ lục mới do RSF trao tặng: chỉ số ngôn luận 175/180 không thay đổi trong 3 năm 2015-2016-2017.
Vâng, Tuyên giáo VN mời bà Monika Bickert, GĐ Điều hành Chính sách Toàn cầu của FB sang đây để khoe thành tích này là một việc hết sức cần kíp, thiết thực và khôn ngoan.
HOAN HÔ TUYÊN GIÁO TW, NÊN CHĂNG?
#RSF #chisongonluanvn #xephang175tren180 #banamlientiep

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: