Cứu…

Nhân đọc tin nông sản rớt giá… Bắt nhớ chuyện giải cứu hàng năm… May quá, lần này đã có quân đội ra tay giải cứu lợn hơi…
#giaicuunongsan #quandoigiaicuulonhoi

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: