Cả thế giới có một…

Cả thế giới chỉ có mỗi 1 đứa trùm tham nhũng biết buồn. Này, tham nhũng VN, hãy nâng ly…
#parkchunghee #nguyenxuanphuc #chongthamnhung

Image may contain: 2 people, text
Advertisements

1 Comment

  1. […] Cả thế giới có một… (Đinh Tấn Lực Blog) – Cả thế giới chỉ có mỗi 1 đứa trùm tham nhũng biết buồn. Này, tham nhũng VN, hãy nâng ly… […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: