Cạp đất…

Có một chân dài nào đó từng mắng người khác về cái tương lai đen tối “cạp đất mà ăn”… Giờ đã thấy sai chưa? Hối chưa? Có muốn gần gụi với phe cạp đất sáng rỡ kia không?
#daigia #lamgiau #thongdong #quanchuc #cuongchedat

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: