Phú có Yên không?

PHÚ đã chắc gì YÊN? Chân dài phen này hết chỗ núp! Thề!
#pharung #kipthihoahau

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: