Không bao giờ!

Lenin viết gì trong cuốn “Nhà nước và cách mạng”?
#khongbaogiotubokhungbo

Image may contain: 1 person, beard
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: