Gỡ tội cho giặc…

Tin cũ, từ tháng 8/2016, nhưng không nhớ rõ là trước hay sau lời tuyên bố chặt gạch “Kiên quyết xử lý nếu nó tái phạm xả thãi”. BẠN NHỚ THÌ NHẮC GIÙM, NHÁ!
P/S: Nếu bạn nghe chuyện nhà nước xài tiền thuế của dân để tổ chức Hội Nghị tầm quốc tế nhằm gỡ tội cho giặc thì bạn sẽ nói gì?
#formosaht #xathai

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: