Đố nhau…

Theo bạn thì đây là bức ảnh minh họa xã hội VN trước Đồng Tâm, giữa Đồng Tâm, hay sau sự kiện Đồng Tâm?
#dongtam #myduc

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: