Tổ cha đám bút nô…

Tàu ta nó đâm chìm, dân ta chết, mặc! Tàu nó mò vào lãnh hải của ta bị mắc cạn thì ta xả thân ra cứu và xả thân ra ca ngợi tình hữu nghị. Quá sức quang vinh cái đảng này. Tổ cha đám bút nô ăn thuế dân ca ngợi giặc.
#cuuhotauTQ

Image may contain: 2 people, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: