Phục vụ ai?

Tàu giặc mắc cạn trong hải phận VN được cứu hộ với những bản tin báo chí hết lời ngợi ca tình hữu nghị. Thành phố nổi của giặc xây trên xác 64 chiến sĩ Gạc Ma cũng được báo chí hào hứng mô tả như những công trình vĩ đại để đời. CÂU HỎI: DÀN BÀO ĐÀI NÀY LÃNH LƯƠNG TỪ TIỀN THUẾ CỦA AI & NHẰM PHỤC VỤ CHO AI?
#gacma

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: