Lót đít đảng…

Hoang mang thật! Cách hành xử vi hiến vi luật như trong bản cam kết này thì rõ ràng đảng là luật. Nhưng, có người lại chứng minh ở rất nhiều trường hợp khác rằng đảng đạp luật, còn nhẹ nhàng hơn thì là đảng ngồi trên luật. Chẳng hóa ra luật lót đít đảng à? Có lý nào nó lót đít chính nó?
#dongtam #myduc #bancamket #nguyenducchung #danglaluat #luatlotditdang

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: