Never be the same again!

Tính đến ngày 19/4/2017, Việt Nam có 11.164 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 1.585 phường, 590 thị trấn và 9039 xã.
Hệ thống hành chính xã vẫn y nguyên, cả nước. Tuy nhiên, sau sự kiện Đồng Tâm-Mỹ Đức, tâm lý cán bộ xã, tâm lý dân trong xã, và cả sinh hoạt hành chính xã không thể nào còn y nguyên như trước được nữa. Bởi người người trong xã đã từng biết nhau như biết cái lòng bàn tay của chính mình. Tay ai nhúng chàm gì mọi người đều rõ cả. Ân oán chất chồng âm ỉ như than đợi gió khơi bùng lửa ngọn… Ngọn gió đầu mùa đã thổi từ Mỹ Đức. Phản ứng của nhà nước cũng đã được cả nước đo lường…
THEO BẠN THÌ MỐI TƯƠNG QUAN CÁN BỘ-NHÂN DÂN NÓI TRÊN Ở CẤP XÃ SẼ THAY ĐỔI THEO (NHỮNG) CHIỀU HƯỚNG NÀO? ẢNH HƯỞNG RA SAO ĐẾN NHỮNG CẤP KHÁC?
#dongtam #myduc

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: